Advokátní kancelář Bohdana Hejduková

Advokátní kancelář Mgr. Bohdana Hejduková

Komplexní právní služby pro fyzické i právnické osoby

Advokátní kancelář Mgr. Bohdany Hejdukové poskytuje komplexní právní služby ve všech hlavních oblastech práva. Na základě dlouholetých zkušeností nabízí efektivní právní služby pro fyzické osoby, firmy i právnické osoby, bytová družstva a společenství vlastníků.

Právní služby ve všech hlavních oblastech práva

Advokátní kancelář nabízí právní služby především v oblastech trestního práva, obchodního práva, zejména práva obchodních společností, insolvence, občanského práva, rodinného práva, pracovního práva a práva správního.

Zaměření advokátní kanceláře

Zaměřujeme se především na obhajoby v trestních věcech, zastupování před soudy, komplexní právní servis pro bytová družstva a společenství vlastníků, převody bytů a nemovitostí, insolvence a osobní bankroty, vymáhání pohledávek, rodinné právo (rozvody, výživné, úprava poměrů nezletilých dětí, vypořádání manželů), zakládání společností, smluvní agendu (sepisování a revize smluv) a ochranné známky.

Advokátní úschova, ověřování podpisů

V rámci svých služeb poskytuje advokátní kancelář advokátní úschovu, a to především při převodech nemovitostí. Provádíme i ověřování podpisů, které mají stejnou povahu jako ověření sepsaná u notáře nebo na úřadech vedoucích matriku.

Kontaktní údaje:

Mgr. Bohdana Hejduková Tel.: +420 245 501 149
Opletalova 1535/4 Tel.: +420 777 262 915
110 00 Praha 1 E-mail: info@hejdukova.cz

IČ: 66247187
Zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 8911.

 

Jak se k nám dostanete?

GPS lokace:

50°4'51.068"N, 14°25'46.016"E

Pomocí MHD:

Máte zájem o podrobnější informace?

Neváhejte nás kontaktovat.