Advokátní kancelář Bohdana Hejduková

Jaký soud rozhoduje spory mezi SVJ a vlastníky jednotek?

Spory mezi SVJ a vlastníky jednotek ve věci vymáhání příspěvků na správu domu a pozemku a ve věci  vyúčtování služeb náleží  okresním soudům

Po té, kdy skutečně nastávalo zcela nejasné období pro společenství vlastníků ve věci vymáhání dlužných částek na správu domu a pozemku, jakož i částek z vyúčtování služeb, pokud šlo o věcnou příslušnost soudů, lze říci, že konečně se situace vyjasnila, a to novelou občanského soudního řádu č. 87/2015 Sb., která určuje  ve věcech sporů mezi SVJ a vlastníky jednotek o příspěvky členů SVJ na správu domu a pozemku, sporů o zálohy na úhradu za služby a způsobu rozúčtování cen služeb věcně příslušnými okresní soudy  (viz novelizované ustanovení § 9 odst. 2 písm. l) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů). 

Máte zájem o podrobnější informace?

Neváhejte nás kontaktovat.