Advokátní kancelář Bohdana Hejduková

Drobné opravy a údržba v bytě

Dne 26. října 2015 projednala a schválila vláda nové nařízení č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Tento předpis tak konečně podrobně vymezuje pojmy „běžná údržba“ a „drobné úpravy“. Ustanovení tohoto nového nařízení vlády se uplatní v nájemních smlouvách vždy, pokud si pronajímatel s nájemcem nevyřeší ve smlouvě jinak.

Evidentní změnou od předchozí právní úpravy pak je vymezení maximální výše nákladu na jednotlivou drobnou opravu se ve smyslu § 5 nově schváleného nařízení zvyšuje na částku 1.000,- Kč. Součet nákladů za věcně a nákladově charakterizované drobné opravy pak za kalendářní rok nesmí přesáhnout částku 100,- Kč na metr čtvereční podlahové plochy bytu a jeho příslušenství.

Máte zájem o podrobnější informace?

Neváhejte nás kontaktovat.