Advokátní kancelář Bohdana Hejduková

Přednostní uspokojování závazků vlastníků jednotek

Dne 16. srpna 2017 schválil Senát novelu občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona, týkající se přednostního uspokojování závazků vlastníků jednotek.

Cílem návrhu je řešení problému úhrady závazků vlastníků jednotek souvisejících se správou domu a pozemku, konkrétně pak závazků těch vlastníků jednotek, kteří dluží, často nemalé platby určené za správu domu a pozemku.

Novelou je navrhováno přednostně uspokojit pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky. Z rozdělované podstaty se budou uspokojovat hned za pohledávkami nákladů vzniklých státu v řízení o výkon rozhodnutí pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, a to do výše jedné desetiny výtěžku z prodeje jednotky

Právo přihlásit pohledávku nejpozději do zahájení dražebního jednání bude mít osoba odpovědná za správu domu a pozemku ohledně pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, pokud tato pohledávka byla uplatněna u soudu žalobou podle části třetí

Nyní bude návrh předložen prezidentu republiky.

Máte zájem o podrobnější informace?

Neváhejte nás kontaktovat.