Advokátní kancelář Bohdana Hejduková

Změna názvu SVJ - Notářský zápis ohledně změny stanov

Vláda zhruba v polovině měsíce října schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb. - nový občanský zákoník, kde je krom jiného navrhováno, aby došlo ke zrušení požadavku úpravy názvu spolků a společenství vlastníků vzniklých před 1. 1. 2016. Návrh však ještě musí projednat Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, s účinnosti novely se však počítá od 1.1.2016. Prozatím tedy platí občanský zákoník, který ukládá SVJ povinnost název do konce tohoto roku upravit.

V neposlední řadě ještě upozorňuji na rozhodnutí  Vrchního  soudu v Praze, kterým svým usnesením z 28.7.2015, sp. zn. 7 Cmo 79/15  rozhodl, že zákonný požadavek notářského zápisu ohledně změny stanov podle NOZ, platí jen pro společenství vlastníků vzniklých po 1.1.2014. Na dříve vzniklá společenství vlastníků jednotek režim § 1200 odst. 3 ze zákona nedopadá.

K tomuto lze však konstatovat, že soudní praxe zatím není jednotná a nelze proto například zaručit, že pokud změna stanov společenství vlastníků nebude mít formu veřejné listiny (notářského zápisu), bude zápis změn společenství vlastníků proveden či plně respektován.

Máte zájem o podrobnější informace?

Neváhejte nás kontaktovat.