Advokátní kancelář Bohdana Hejduková

Právní úprava Společenství vlastníků

Počínaje 1. lednem 2014 společenství vlastníků upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který zároveň zrušil zákon č. 72/1994 Sb. zákon o vlastnictví bytů.

Od 1. ledna 2014 tedy úpravu společenství vlastníků je nutno hledat v ustanoveních §1194 až 1216 občanského zákona, s přihlédnutím k obecné úpravě o právnických osobách uvedené v ustanoveních § 118 až 209 občanského zákona, jakož i s přihlédnutím k úpravě spolku uvedené v ustanovení § 214 až 254, § 258 až 302 občanského zákona.

Způsob výpočtu podlahové plochy bytu  jednotek a vymezení společných částí pak upravuje nařízení vlády č. 366/2013 Sb. , které se rovněž tak i dotýká správy domu a pozemku.

Pravidla přispívání a úhradu cen služeb a způsoby určení jejich výše upravuje zákon č. 67/2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii n vytápění a na poskytován teplé užitkové vody mezi obecné spotřebitele upravuje vyhláška č. 372/2001 Sb.

Doplňkově lze ještě zmínit i zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a zákon č.  274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Máte zájem o podrobnější informace?

Neváhejte nás kontaktovat.