Advokátní kancelář Bohdana Hejduková

Vyžadují Stanovy SVJ formu veřejné listiny?

Musí být i o změně stávajících Stanov pořízen notářský zápis?

V rámci své advokátní praxe se často nyní setkávám s dotazy, co znamená veřejná listina a zda ji vyžaduje i přijetí změny Stanov stávajícího společenství vlastníků.

K tomu uvádím následující:

Podle ustanovení § 1200 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník: „Stanovy vyžadují formu veřejné listiny. To neplatí, zakládá–li se společenství prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkách ujednáním ve smlouvě o výstavbě.“

Podle § 6 zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti jsou veřejnými listinami notářské zápisy a jejich stejnopisy, výpisy z notářských zápisů a listin o ověření vydané notáři podle tohoto zákona.

Jak tedy vyplývá z výše uvedeného, Stanovy společenství vlastníků vyžadují formu veřejné listiny. To neplatí, zakládá-li se společenství vlastníků prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám ujednáním ve smlouvě o výstavbě. I v případě, že bude tedy rozhodovat shromáždění vlastníků o změně stávajících Stanov, bude muset být i o takovéto změně Stanov SVJ  pořízen notářský zápis.

Máte zájem o podrobnější informace?

Neváhejte nás kontaktovat.